English Chủ Nhật, 22-09-2019, 02:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109310183
Đang online: 177

Tư Nghĩa tổ chức Lễ công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa

Đăng ngày: 23/08/2019; 449 lần đọc

Sáng 23-8, UBND huyện Tư Nghĩa đã tổ chức Lễ công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa.

Theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 07/8​/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới quản lý hành chính huyện Tư Nghĩa, với tổng diện tích đất tự nhiên 205,4967 km2, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: La Hà, Sông Vệ và 13 xã; có phía Đông giáp thành phố Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức, phía Tây giáp huyện Sơn Hà, phía Nam giáp các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Minh Long và phía Bắc giáp thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa phải đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo an ninh- quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Định hướng phát triển mạng lưới các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư phù hợp với sự phân bổ các vùng kinh tế, phù hợp với khả năng phát triển; đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa; tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn trong toàn huyện.

                                                          Hà My


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích