English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92319608
Đang online: 110

Tư Nghĩa sơ kết 3 năm thực hiện đề án “xây dựng xã hội học tập”

Đăng ngày: 12/04/2019; 124 lần đọc
Trao bằng công nhận cho 5 dòng họ có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập

Chiều 11-4, UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (giai đoạn 2016- 2018) thực hiện đề án “xây dựng xã hội học tập” đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

Đến cuối năm 2018, huyện Tư Nghĩa có 20.977 hội viên, công nhận 19.161 gia đình học tập, 25/63 dòng họ học tập, 52/82 cộng đồng học tập, 48/82 đơn vị học tập.

Trong năm 2018, cấp phát 36 suất học bổng khuyến học cho sinh viên giỏi của huyện, 52 suất học bổng cho hoc sinh nghèo học giỏi, khen thưởng cho 9 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, với tổng số tiền trên 72 triệu đồng.

Từ nay đến cuối năm 2020, huyện Tư Nghĩa phấn đấu kết nạp hội viên đạt 15%, xây dựng gia đình học tập đạt 70%, dòng họ học tập đạt 50%, cộng đồng học tập đạt trên 63%, đơn vị học tập đạt 40%, đơn vị học tập cấp huyến đạt trên 32%, cộng đồng học tập cấp xã đạt 30%. Huy động nguồn quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức, năm sau phải nhiều hơn năm trước; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tấm lòng vàng khuyến học”; phát huy và giữ vững kết quả xây dựng “ Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập” đến năm 2020 phải đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.

Tại hội nghị, UBND huyện Tư Nghĩa đã trao 2 bằng công nhận danh hiệu cộng đồng học tập cho UBND thị trấn La Hà và UBND xã Nghĩa Kỳ; trao bằng công nhận cho 10 cơ quan, đơn vị học tập cấp huyện; tặng giấy khen cho 2 cộng đồng, 5 dòng họ và 15 gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2016- 2018.

Hà My


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích