English Thứ Hai, 14-10-2019, 13:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110618496
Đang online: 205

Trồng 36 ha rừng thay thế

Đăng ngày: 04/10/2019; 269 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định​ giao Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazzan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi; công trình đường dây 220KV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi và đường dây 220KV Quảng Ngãi - Quy Nhơn; dự án đường dây 500 KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; dự án đường dây 500 KV Dốc Sỏi - Pleiku 2, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích rừng trồng thay thế trên 36 ha.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích