English Thứ Năm, 30-01-2020, 00:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117569354
Đang online: 161
Tin tức Tin Nổi bật Xem chi tiết tin tức

Trình HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Đăng ngày: 10/12/2019; 1289 lần đọc
Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng đọc Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Nhằm động viên, khuyến khích đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sáng 10-12, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của Nghị quyết này là nhằm xây dựng cơ chế, chính sách nhằm động viên, khuyến khích đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

 

Chính sách hỗ trợ cụ thể: các chức danh: Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; Công an viên ở thôn có thời gian công tác được hỗ trợ một lần như sau:

            Dưới 5 năm: 6.000.000 đồng/người.

Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm: 8.000.000 đồng/người.

Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm: 10.000.000 đồng/người.

Từ đủ 15 năm trở lên: 12.000.000 đồng/người.

 

Các chức danh: Bí thư Chi đoàn; Chi hội Trưởng chi hội Phụ nữ; Chi hội Trưởng chi hội Nông dân; Chi hội Trưởng chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố có thời gian công tác được hỗ trợ một lần như sau:

Dưới 5 năm: 2.000.000 đồng/người.

Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm: 3.000.000 đồng/người.

Từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm: 4.000.000 đồng/người.

Từ đủ 15 năm trở lên: 5.000.000 đồng/người.

 

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng mức hỗ trợ của chức danh cao nhất.

                                                                                                            Lam Uyên​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích