English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85807180
Đang online: 132

Triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Đăng ngày: 05/11/2018; 288 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5889/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020; có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá, lập đề xuất dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác thành phố Quảng Ngãi và bãi rác Đức Phổ theo danh mục kèm theo Công văn số 5550/BTNMT-KHTC ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích