English Thứ Bảy, 24-08-2019, 04:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107609458
Đang online: 139

Triển khai xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Đăng ngày: 05/11/2018; 402 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa, UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5889/BTNMT-TCMT ngày 26/10/2018 về việc triển khai Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020; có ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá, lập đề xuất dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường bãi rác thành phố Quảng Ngãi và bãi rác Đức Phổ theo danh mục kèm theo Công văn số 5550/BTNMT-KHTC ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích