English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103650524
Đang online: 122
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2020 và giai đoạn 2020-2022

Đăng ngày: 09/07/2019; 182 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND và Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 đến từng thôn, tổ dân phố; trên cơ sở đó, rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh (qua chi nhánh NHCSXH tỉnh).

Trên cơ sở kế hoạch tín dụng của các huyện, thành phố, giao Chi nhánh NHCSXH chủ trì, phối hợp các sở ngành có liên quan và các Hội đoàn thể nhận ủy thác tổng hợp rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh; kịp thời trình UBND tỉnh và Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh xem xét phê duyệt và báo cáo NHCSXHTW trước ngày 25/7/2019.

 

                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích