English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87073689
Đang online: 113
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai ủy nhiệm thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Đăng ngày: 10/07/2018; 228 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai công tác Cơ quan Thuế ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế; đồng thời, hướng dẫn Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nêu trên.

UBND các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục Thuế huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tổ công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trển địa bàn, đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của các cá nhân kinh doanh.

 

Cục Thuế có trách nhiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức rà soát dữ liệu quản lý để triển khai có hiệu qủa công tác thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

 

Công tác ủy nhiệm thu thuế cần đảm bảo các yêu cầu: Áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước…; chứng từ thu thuế do Bưu điện tỉnh phát hành được quản lý và sử dụng như quy định đối với hóa đơn; không để phát sinh nợ thuế; Bưu điện tỉnh bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định trong trường hợp chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thế trên 5%; Bưu điện tỉnh thực hiện đôn đốc, thu nợ thuế và phối hợp với Cơ quan Thuế cưỡng chế; cấp mã số thuế khác cho Bưu điện tỉnh để thực hiện nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vào ngân sách nhà nước.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của cá nhân kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần) trong qúa trình thực hiện.

 

Giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ các nhân kinh doanh, Bưu điện tỉnh thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi.

 

                                                                              V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích