English Chủ Nhật, 22-07-2018, 13:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75821121
Đang online: 94
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai ủy nhiệm thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Đăng ngày: 10/07/2018; 148 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai công tác Cơ quan Thuế ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế; đồng thời, hướng dẫn Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nêu trên.

UBND các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục Thuế huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tổ công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trển địa bàn, đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của các cá nhân kinh doanh.

 

Cục Thuế có trách nhiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức rà soát dữ liệu quản lý để triển khai có hiệu qủa công tác thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

 

Công tác ủy nhiệm thu thuế cần đảm bảo các yêu cầu: Áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước…; chứng từ thu thuế do Bưu điện tỉnh phát hành được quản lý và sử dụng như quy định đối với hóa đơn; không để phát sinh nợ thuế; Bưu điện tỉnh bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định trong trường hợp chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thế trên 5%; Bưu điện tỉnh thực hiện đôn đốc, thu nợ thuế và phối hợp với Cơ quan Thuế cưỡng chế; cấp mã số thuế khác cho Bưu điện tỉnh để thực hiện nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vào ngân sách nhà nước.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của cá nhân kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần) trong qúa trình thực hiện.

 

Giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ các nhân kinh doanh, Bưu điện tỉnh thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi.

 

                                                                              V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích