English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79270275
Đang online: 120
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai ủy nhiệm thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Đăng ngày: 10/07/2018; 179 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai công tác Cơ quan Thuế ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế; đồng thời, hướng dẫn Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nêu trên.

UBND các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục Thuế huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tổ công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trển địa bàn, đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của các cá nhân kinh doanh.

 

Cục Thuế có trách nhiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức rà soát dữ liệu quản lý để triển khai có hiệu qủa công tác thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

 

Công tác ủy nhiệm thu thuế cần đảm bảo các yêu cầu: Áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước…; chứng từ thu thuế do Bưu điện tỉnh phát hành được quản lý và sử dụng như quy định đối với hóa đơn; không để phát sinh nợ thuế; Bưu điện tỉnh bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định trong trường hợp chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thế trên 5%; Bưu điện tỉnh thực hiện đôn đốc, thu nợ thuế và phối hợp với Cơ quan Thuế cưỡng chế; cấp mã số thuế khác cho Bưu điện tỉnh để thực hiện nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vào ngân sách nhà nước.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của cá nhân kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần) trong qúa trình thực hiện.

 

Giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ các nhân kinh doanh, Bưu điện tỉnh thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi.

 

                                                                              V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích