English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82559923
Đang online: 136
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai ủy nhiệm thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Đăng ngày: 10/07/2018; 209 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai công tác Cơ quan Thuế ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế; đồng thời, hướng dẫn Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nêu trên.

UBND các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục Thuế huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tổ công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trển địa bàn, đảm bảo không gây xáo trộn việc kinh doanh và nộp thuế của các cá nhân kinh doanh.

 

Cục Thuế có trách nhiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục Thuế và đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức rà soát dữ liệu quản lý để triển khai có hiệu qủa công tác thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

 

Công tác ủy nhiệm thu thuế cần đảm bảo các yêu cầu: Áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước…; chứng từ thu thuế do Bưu điện tỉnh phát hành được quản lý và sử dụng như quy định đối với hóa đơn; không để phát sinh nợ thuế; Bưu điện tỉnh bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định trong trường hợp chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào ngân sách nhà nước hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thế trên 5%; Bưu điện tỉnh thực hiện đôn đốc, thu nợ thuế và phối hợp với Cơ quan Thuế cưỡng chế; cấp mã số thuế khác cho Bưu điện tỉnh để thực hiện nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vào ngân sách nhà nước.

 

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của cá nhân kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát (nếu cần) trong qúa trình thực hiện.

 

Giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiên cứu, triển khai các giải pháp hỗ trợ các nhân kinh doanh, Bưu điện tỉnh thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng, đảm bảo nhanh chóng thuận lợi.

 

                                                                              V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích