English Thứ Sáu, 20-09-2019, 04:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109190488
Đang online: 128

Triển khai ứng dụng kê đơn thuốc điện tử

Đăng ngày: 24/08/2019; 632 lần đọc

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3680/QĐ-BYT ngày 21/8/2019 phê duyệt Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kiểm soát kê đơn thuốc điện tử”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm bảo đảm việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và từng bước quản lý việc kê đơn và bán thuốc theo đơn; giúp cơ quan quản lý, cơ sở khám chữa bệnh quản trị tốt hơn việc kê đơn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đồng thời góp phần hiện đại hóa ngành y tế, tiến tới hội nhập quốc tế.

Một số mục tiêu cụ thể gồm: Quản lý việc kê đơn thuốc theo quy định của Bộ y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước và tư nhân. Quản trị việc bán thuốc theo đơn tại các cơ sở cung ứng thuốc. Tránh tái bán với các loại thuốc chỉ được bán khi có đơn, đặc biệt là kháng sinh và thuốc kiểm soát đặc biệt. Thống kê, tổng hợp, phân tích việc kê đơn thuổc nhằm truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm từng tổ chức cá nhân trong trường hợp vi phạm và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở phân tích dữ liệu của kho đơn thuốc có thể tạo ra báo cáo đánh giá đúng về hiện trạng sức khỏe của người dân cũng như các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ y tế và đưa tới dự báo tình hình, xu hướng bệnh tật, nhu cầu sử dụng thuốc của nhân dân trong hệ thống khám chữa bệnh. Tạo đơn thuốc điện tử là một trong những cấu phần quan trọng, không thể thiếu của Bệnh án điện tử, Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử của mỗi người bệnh.

Việc ứng dụng Hệ thống đơn thuốc điện tử vào thực tế cuộc sống là điều cần thiết cấp bách. Với việc triển khai Đề án này sẽ đóng góp phần không nhỏ vào công tác sử dụng thuốc hợp lý an toàn nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích