English Thứ Tư, 22-01-2020, 05:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116997928
Đang online: 168

Triển khai trồng rừng ngập mặn tại khu vực bàu Cá Cái, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Đăng ngày: 20/11/2018; 480 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai trồng rừng ngập mặn theo dự án GCF (Quỹ Khí hậu xanh) tại khu vực bàu Cá Cái xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn với diện tích khoảng 22,4 ha (diện tích sẽ được chuẩn xác trong quá trình đo đạc, hoàn thiện hồ sơ thiết kế) đồng thời với việc xác lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền thu hồi đất của Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và giao cho Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất.

Kéo dài thời gian trồng rừng ngập mặn theo chỉ đạo của Chủ​ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6246/UBND-CNXD ngày 15/10/2018 sang kế hoạch năm 2019.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án thành phần GCF tỉnh phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức trồng rừng ngập mặn ven biển theo đúng quy định của nhà tài trợ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6246/UBND-CNXD ngày 15/10/2018.

 

Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất khẩn trương phối hợp với các ban ngành có liên quan xác lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền thu hồi đất của Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và giao cho Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất phục vụ phát triển rừng ngập mặn trước 31/12/2018.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất và chỉ đạo Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc xác lập hồ sơ hoàn công nghiệm thu, bàn giao diện tích rừng đã kết thúc giai đoạn đầu tư Dự án trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và trình cấp thẩm quyền thu hồi đất của Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, giao cho Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất để được bố trí kinh phí quản lý bảo vệ rừng sau đầu tư.

 

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND. Dự án triển khai trên địa bàn 04 huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, thời gian thực hiện dự án 05 năm (2017-2021), gồm xây nhà chống chịu bão lụt; trồng rừng ngập mặn; thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai,.. với tổng vốn gần 50 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của GCF 38,8 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng của tỉnh 11,1 tỷ đồng.

 

                 B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích