English Chủ Nhật, 25-08-2019, 20:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107860078
Đang online: 163

Triển khai trồng rừng ngập mặn tại khu vực bàu Cá Cái, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

Đăng ngày: 20/11/2018; 308 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai trồng rừng ngập mặn theo dự án GCF (Quỹ Khí hậu xanh) tại khu vực bàu Cá Cái xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn với diện tích khoảng 22,4 ha (diện tích sẽ được chuẩn xác trong quá trình đo đạc, hoàn thiện hồ sơ thiết kế) đồng thời với việc xác lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền thu hồi đất của Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và giao cho Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất.

Kéo dài thời gian trồng rừng ngập mặn theo chỉ đạo của Chủ​ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6246/UBND-CNXD ngày 15/10/2018 sang kế hoạch năm 2019.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án thành phần GCF tỉnh phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức trồng rừng ngập mặn ven biển theo đúng quy định của nhà tài trợ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6246/UBND-CNXD ngày 15/10/2018.

 

Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất khẩn trương phối hợp với các ban ngành có liên quan xác lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền thu hồi đất của Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và giao cho Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất phục vụ phát triển rừng ngập mặn trước 31/12/2018.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất và chỉ đạo Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc xác lập hồ sơ hoàn công nghiệm thu, bàn giao diện tích rừng đã kết thúc giai đoạn đầu tư Dự án trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và trình cấp thẩm quyền thu hồi đất của Ban quản lý Các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, giao cho Trung tâm kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất để được bố trí kinh phí quản lý bảo vệ rừng sau đầu tư.

 

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND. Dự án triển khai trên địa bàn 04 huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi, thời gian thực hiện dự án 05 năm (2017-2021), gồm xây nhà chống chịu bão lụt; trồng rừng ngập mặn; thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai,.. với tổng vốn gần 50 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của GCF 38,8 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng của tỉnh 11,1 tỷ đồng.

 

                 B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích