English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:34 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117109796
Đang online: 157

Triển khai thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Đăng ngày: 04/09/2019; 468 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến các đồng chí đại biểu tại cuộc họp và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 665-TB/TU ngày 19/8/2019. Trong đó, thời hạn hoàn thành dự thảo hồ sơ chậm nhất vào đầu tháng 11/2019 để trình tập thể UBND tỉnh thông qua trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến hoàn chỉnh, nộp cho UNESCO chậm nhất vào cuối tháng 11/2019 như đã cam kết.

 

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất bằng các hình thức phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh sau khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thành lập đơn vị chuyên trách quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh trực thuộc Sở sau khi có kết quả thẩm định của Đoàn chuyên gia UNESCO, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nhất là việc chuẩn bị mặt bằng, bố trí công trình để cùng Ban Quản lý thiết lập các Trung tâm thông tin của Công viên địa chất và các công trình hỗ trợ vận hành Trung tâm thông tin; phối hợp lập hồ sơ khoanh vùng bảo vệ các điểm di sản địa chất, văn hoá trong phạm vi Công viên; phối hợp, hỗ trợ xây dựng mạng lưới đối tác Công viên và phối hợp truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phạm vi Công viên.

 

Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức chiến dịch sinh viên, học sinh tình nguyện thực hiện công tác truyền thông về Công viên địa chất theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh xây dựng chuyên mục riêng hoặc lồng ghép vào các chuyên mục phù hợp để truyền thông, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh vì mục tiêu phát triển bền vững,...

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích