English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108986779
Đang online: 240

Triển khai thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Đăng ngày: 04/09/2019; 395 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến các đồng chí đại biểu tại cuộc họp và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 665-TB/TU ngày 19/8/2019. Trong đó, thời hạn hoàn thành dự thảo hồ sơ chậm nhất vào đầu tháng 11/2019 để trình tập thể UBND tỉnh thông qua trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến hoàn chỉnh, nộp cho UNESCO chậm nhất vào cuối tháng 11/2019 như đã cam kết.

 

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất bằng các hình thức phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh sau khi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

 

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thành lập đơn vị chuyên trách quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh trực thuộc Sở sau khi có kết quả thẩm định của Đoàn chuyên gia UNESCO, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

 

UBND các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nhất là việc chuẩn bị mặt bằng, bố trí công trình để cùng Ban Quản lý thiết lập các Trung tâm thông tin của Công viên địa chất và các công trình hỗ trợ vận hành Trung tâm thông tin; phối hợp lập hồ sơ khoanh vùng bảo vệ các điểm di sản địa chất, văn hoá trong phạm vi Công viên; phối hợp, hỗ trợ xây dựng mạng lưới đối tác Công viên và phối hợp truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phạm vi Công viên.

 

Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức chiến dịch sinh viên, học sinh tình nguyện thực hiện công tác truyền thông về Công viên địa chất theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh xây dựng chuyên mục riêng hoặc lồng ghép vào các chuyên mục phù hợp để truyền thông, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh vì mục tiêu phát triển bền vững,...

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích