English Thứ Tư, 19-06-2019, 07:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99246961
Đang online: 195

Triển khai thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về kịch bản tổng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh

Đăng ngày: 10/06/2019; 161 lần đọc

Thực hiện Thông báo số 619-TB/TU ngày 05/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao​ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với VTV8, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh kịch bản tổng thể; kịch bản chi tiết điều hành Lễ của Ban Tổ chức (khoảng 30 phút), báo cáo đồng chí Trưởng Tiểu ban Nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh, cùng Văn phòng Chính phủ đề nghị Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ Kỷ niệm trên sóng VTV1 vào lúc 20h00 ngày 02/7/2019. Phối hợp, hỗ trợ VTV8 chuẩn bị nội dung, tổ chức phỏng vấn các đối tượng phù hợp, sản xuất các phóng sự có liên quan.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị kênh truyền hình quốc gia VTV8 và Công ty Cổ phần Truyền thông Xây dựng Thành An tập trung hoàn chỉnh kịch bản tổng thể Lễ kỷ niệm và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết điều hành Lễ, bảo đảm khung thời lượng chương trình (30 phút), khớp nối với kịch bản tổng thể Lễ Kỷ niệm.

 

Khẩn trương tổ chức xây dựng các phóng sự trong chương trình Lễ; chuẩn bị nội dung, tư liệu, hình ảnh, clip chạy kịch bản trình chiếu màn hình LED và tổ chức luyện tập, khớp nối với kịch bản chương trình nghệ thuật, đảm bảo các nội dung đạt chất lượng để tổ chức tổng duyệt chương trình trước khi thực hiện.

 

Hợp tác với tỉnh việc xin ý kiến Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam để truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ Kỷ niệm trên sóng VTV1; đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi các cơ quan liên quan để hỗ trợ việc truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức xây dựng phóng sự phát sóng trước chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm theo đúng yêu cầu tại Thông báo nêu trên và kết luận của đồng chí Trưởng Tiểu ban Nội dung tại Thông báo số 73/TB-UBND ngày 16/4/2019.

 

                                                                              T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích