English Thứ Sáu, 20-09-2019, 04:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109190182
Đang online: 128
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Triển khai thực hiện quy định mới về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Đăng ngày: 20/08/2019; 188 lần đọc

Bộ Y tế vừa có Công văn 4363/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 về việc triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tài chính phối hợp, tổ chức triên khai thực hiện 2 Thông tư nêu trên, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Đối với việc triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BYT: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng mức giá và các quy định tại Thông tư này đúng ngày Thông tư có hiệu lực thi hành là ngày 20/8/2019.

Đối với việc triển khai Thông tư số 14/2019/TT-BYT: Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT, HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể và thời điểm thực hiện tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý. Bộ Y tế đề nghị về mức giá: Mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT bằng mức giá quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT. Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người không có BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ nguyên tắc định giá quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật giá, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu để UBND trình HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể áp dụng tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý bằng mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT. (Khi áp dụng mức giá tối đa quy định tại Thông tư sô 14/2019/TT-BYT thì không cần thiết xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phương án giá dịch vụ).

Trường hợp các địa phương chưa có Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện mức giá theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT thì đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thực hiện mức giá quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT.

Sở Y tế chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo các Thông tư nêu.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích