English Thứ Hai, 23-09-2019, 03:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109374210
Đang online: 181
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 11/09/2019; 130 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa  Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục

 

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển về quy mô; chú trọng việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo gắn với các điều kiện đáp ứng đổi mới chương trình sách giáo khoa và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, kịp thời triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tiếp tục đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS theo Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị.

 

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống

 

Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới cho lớp 1 theo lộ trình; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức công dân, đa dạng hóa các hình thức học tập, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; bảo đảm an toàn trường học. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, đảm bảo khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá và tiếp cận các tri thức mới. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các nhà trường; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, lạm thu trong nhà trường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...

 

UBND các huyện, thành phố triển khai chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo chỉ đạo của ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp. Tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích đất, bố trí giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển giáo dục đã được xây dựng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của trường học; tăng cường công tác kiểm tra dạy thêm học thêm trái quy định, lạm thu đầu năm học, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực trong giáo dục trên địa bàn,….

                                                                                                            Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích