English Thứ Ba, 21-01-2020, 00:21 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116922855
Đang online: 182

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99 của Chính phủ

Đăng ngày: 20/11/2019; 194 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019.

Theo đó, các ngành, địa phương tích cực phát huy những kết quả đạt được, không chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo, điều hành; nỗ lực, quyết tâm tháo gỡ, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm; trong đó tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,…

 

Theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của các bộ, ngành trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết để chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích