English Thứ Ba, 19-06-2018, 15:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73990156
Đang online: 145

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 19/05/2017; 530 lần đọc

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2017; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực tư nhân; rà soát tình hình thực hiện các dự án vốn đầu tư nước ngoài, có biện pháp thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp.

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi sát, dự báo xu hướng thị trường; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường thông tin phổ biến thị trường cho các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu, đặc biệt là các sản phẩm từ nông nghiệp. Rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, có giải pháp khắc phục bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý thị trường, giá cả, kênh phân phối, không để tình trạng dư thừa nguồn cung, ép giá, làm giá, gây thiệt hại cho người sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững. Chủ động thực hiện các giải pháp chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương có chính sách khuyến khích cơ sở chế biến tăng cường thu mua, chế biến nông sản; điều chỉnh quy mô, cơ cấu chăn nuôi phù hợp với thị trường, tổ chức theo chuỗi giá trị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2656/UBND-KGVX ngày 08/5/2017 về việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm lợi ích từ du lịch cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh.

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ở tỉnh và địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, tạo sự tin tưởng, quyết tâm, đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Công an tỉnh tích cực phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, gây bức xúc trong nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, chặt phá rừng trái phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh cho vay theo chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; rà soát, có biện pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với các hộ chăn nuôi theo quy định.

                                                                                     P.T.T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

 

Chủ tịch  UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1727/BTTTT-TTĐN ngày 01/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website