English Thứ Sáu, 24-01-2020, 04:26 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117140078
Đang online: 138

Triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đăng ngày: 28/11/2019; 298 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức thu hồi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các bên sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh còn chậm nộp, không nộp tiền DVMTR và yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện việc nộp tiền DVBVR theo quy định. 

Tổ chức triển khai việc xử phạt hành chính theo đúng quy định tại Điều 9, 25, 26, 27, 28 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về quy định xử​ phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với các trường hợp chây ỳ, cố tình chậm nộp, không nộp DVMTR.

 

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị đã ký 17 hợp đồng hợp đồng ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ tỉnh trực tiếp ký hợp đồng 11 hợp đồng, Quỹ Việt Nam trực tiếp ký 06 hợp đồng), trong đó 11 hợp đồng ủy thảo với các đơn vị sản xuất thủy điện, 07 hợp đồng ủy thác các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, với tổng số tiền thu được trên 30 tỷ đồng.

 

Từ nguồn kinh phí trên, hàng năm thực hiện chỉ trả cho trên 17.000 ha rừng, chiếm khoảng 20,8% tổng diện tích rừng được giao khoán toàn tỉnh (diện tích đủ điều kiện chỉ trả).

 

Việc triển khai thực hiện chính sách DVMTR trong thời gian qua đã đem lại những tác động tích cực, tạo cơ chế tài chính mới để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, thông qua việc chi trả bằng nguồn tiền ủy thác của bên sử dụng DVMTR trả cho bên cung ứng DVMTR, từng bước cải thiện thu nhập cho những đối tượng trực tiếp lao động bảo vệ và phát triển rừng bằng kết quả lao động của chính họ, tạo niềm tin, động lực để khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích