English Thứ Tư, 11-12-2019, 13:55 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114166040
Đang online: 333

Triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đăng ngày: 28/11/2019; 275 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức thu hồi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các bên sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh còn chậm nộp, không nộp tiền DVMTR và yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện việc nộp tiền DVBVR theo quy định. 

Tổ chức triển khai việc xử phạt hành chính theo đúng quy định tại Điều 9, 25, 26, 27, 28 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về quy định xử​ phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với các trường hợp chây ỳ, cố tình chậm nộp, không nộp DVMTR.

 

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị đã ký 17 hợp đồng hợp đồng ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ tỉnh trực tiếp ký hợp đồng 11 hợp đồng, Quỹ Việt Nam trực tiếp ký 06 hợp đồng), trong đó 11 hợp đồng ủy thảo với các đơn vị sản xuất thủy điện, 07 hợp đồng ủy thác các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch, với tổng số tiền thu được trên 30 tỷ đồng.

 

Từ nguồn kinh phí trên, hàng năm thực hiện chỉ trả cho trên 17.000 ha rừng, chiếm khoảng 20,8% tổng diện tích rừng được giao khoán toàn tỉnh (diện tích đủ điều kiện chỉ trả).

 

Việc triển khai thực hiện chính sách DVMTR trong thời gian qua đã đem lại những tác động tích cực, tạo cơ chế tài chính mới để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, thông qua việc chi trả bằng nguồn tiền ủy thác của bên sử dụng DVMTR trả cho bên cung ứng DVMTR, từng bước cải thiện thu nhập cho những đối tượng trực tiếp lao động bảo vệ và phát triển rừng bằng kết quả lao động của chính họ, tạo niềm tin, động lực để khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích