English Thứ Ba, 10-12-2019, 23:10 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114114707
Đang online: 302

Triển khai thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa

Đăng ngày: 03/04/2019; 1789 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất tách dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa thành 02 dự án thành phần.

Cụ thể: dự án thành phần 1 gồm các đoạn: Đoạn từ Km56 (điểm cuối phía Nam cầu Cửa Đại) đến Km69 (tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức), đoạn tuyến kết nối giữa Trục chính Bắc Nam đô thị Vạn Tường về đường ven biển hiện hữu tại địa bàn huyện Bình Sơn và đoạn vuốt nối từ nút giao với Quốc lộ 24B về đê Quỳnh Lưu tại xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi; tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện: ngân sách tỉnh, nguồn vượt thu, vốn khai thác quỹ đất và nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Dự án thành phần 2: đoạn từ Km69 đến Km94 (kết nối với Cảng Mỹ Á và khu đô thị Đức Phổ), tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện: ngân sách Trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh được phê duyệt, cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trình Sở chuyên ngành thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án giai đoạn IIa, thành phần 1 để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

 

                                                                        T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích