English Thứ Hai, 18-03-2019, 23:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89248330
Đang online: 174

Triển khai thực hiện dự án đường Chu Văn An và Phan Bội Châu, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài

Đăng ngày: 05/03/2019; 1039 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc điều chỉnh các dự án: Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng); 04 tuyến đường: Phan Bội Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và tuyến đường quy hoạch nằm giữa Trung tâm hội nghị, Quảng trường và Khu đất ở phía Bắc trục đường Hai Bà Trưng.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư dự án tại các Quyết định chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7465/UBND-CNXD​ ngày 07/12/2018 mà không phải thực hiện việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư.

 

Đối với Dự án 04 tuyến đường: Phan Bội Châu nối dài, Tôn Đức Thắng, An Dương Vương nối dài và tuyến đường quy hoạch nằm giữa Trung tâm hội nghị, Quảng trường và Khu đất ở phía Bắc trục đường Hai Bà Trưng: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh lập hồ sơ, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sang UBND thành phố Quảng Ngãi.

 

Đối với Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng): Giao Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị tư vấn dự án thực hiện bóc tách dự án đã duyệt thành 02 dự án: Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) và Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng); trong đó, xác định cụ thể chủ đầu tư, quy mô và tổng mức đầu tư cho từng dự án.

 

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi làm việc, thống nhất việc bóc tách dự án; làm cơ sở để Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi hoàn chỉnh 02 dự án được bóc tách điều chỉnh, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích