English Thứ Năm, 23-01-2020, 23:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117123439
Đang online: 156

Triển khai thực hiện đề án phương thức quản lý công trình cấp nước sạch

Đăng ngày: 04/11/2019; 366 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đề án Phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các địa phương rà soát, chỉ đạo UBND các xã chưa thành lập tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình khẩn trương thành lập tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình.

 

Xây dựng, trình phê duyệt Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch; triển khai thực hiện thu tiền sử dụng nước thực hiện chế độ trả công cho người làm công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình.

 

Đối với công trình có lắp đặt đồng hồ đo đếm nước, xây dựng và trình phê duyệt Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch.

 

Đối với công trình miền núi có nguồn thu tiền nước không đủ chi, lập dự toán kinh phí hỗ trợ, cân đối bố trí kinh phí của huyện để hỗ trợ quản lý, khai thác và duy tu, bảo dưỡng công trình theo đề án đã được phê duyệt.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích