English Thứ Sáu, 22-11-2019, 11:46 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112872298
Đang online: 236

Triển khai thực hiện đề án phương thức quản lý công trình cấp nước sạch

Đăng ngày: 04/11/2019; 325 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đề án Phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các địa phương rà soát, chỉ đạo UBND các xã chưa thành lập tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình khẩn trương thành lập tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình.

 

Xây dựng, trình phê duyệt Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch; triển khai thực hiện thu tiền sử dụng nước thực hiện chế độ trả công cho người làm công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình.

 

Đối với công trình có lắp đặt đồng hồ đo đếm nước, xây dựng và trình phê duyệt Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch.

 

Đối với công trình miền núi có nguồn thu tiền nước không đủ chi, lập dự toán kinh phí hỗ trợ, cân đối bố trí kinh phí của huyện để hỗ trợ quản lý, khai thác và duy tu, bảo dưỡng công trình theo đề án đã được phê duyệt.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích