English Thứ Năm, 24-01-2019, 18:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85806468
Đang online: 138

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày: 06/11/2018; 230 lần đọc
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ giao UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu qủa các nhiệm vụ  tại điểm 1 Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; rà soát, xây dựng, phê duyệt phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của địa phương năm 2019. Hoàn thành và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018 để xây dựng phương án chung cho toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài ch​ính hướng dẫn các địa phươg, đơn vị thực hiện các nội dung trên. Đồng thời rà soát, tổng hợp, xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh năm 2019. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết qủa thực hiện trước ngày 10/01/2019.

 

                                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia theo đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn số 115/CĐSVN-VTATGT ngày 18/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 444/BTC-QLCS ngày 09/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính nghiên cứu thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 138/BGDĐT-KHTC ngày 10/01/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Sơn Hà và các đơn vị liên quan cho chủ trương thăm dò, cấp phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoa Long.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích