English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078863
Đang online: 190
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 09/08/2018; 191 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1254/QĐ-UBND​ phê duyệt danh sách (Đợt 1/2018) tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo quyết định trên, Hợp tác xã Nghề cá An Kỳ, thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi đăng ký thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP khi đóng mới 3 tàu cá bằng vật liệu Composite với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn hướng dẫn chủ tàu liên hệ với các cơ sở đóng tàu, cơ quan tư vấn thiết kế đủ điều kiện để chủ tàu đặt hàng theo đúng yêu cầu, đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

Chủ tàu chủ động huy động nguồn vốn để thực hiện việc đóng tàu, thực hiện giám sát hoặc thuê tư vấn giám sát thi công và thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích