English Thứ Sáu, 20-09-2019, 04:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109190092
Đang online: 124

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng

Đăng ngày: 27/08/2018; 327 lần đọc
Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện được tôn vinh, khen thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo các sở, ngành; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị- xã hội; UBND các huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ niệ 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Gắn phong trào với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nội dung thiết thực, hiệu quả, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2018. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

 

Chủ tịch yêu cầu, công tác thi đua khen thưởng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chinh trị của đơn vị, giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; những việc làm tốt, sáng kiến tốt phục vụ người dân, doanh nghiệp; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh tạo môi trường lành mạnh và động lực mới cho phát triển. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa,…

 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm lan tỏa các phong trào thi đua, phát hiện và kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập; các tấm gương dũng cảm cứu người, cứu nạn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… để công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Chủ tịch cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; công tác khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực chất, tránh tràn lan; chủ động phát hiện, xem xét đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nhất là những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, chiến sĩ,…

 

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện đúng quy định về xét tặng giải thưởng danh hiệu, công khai, minh bạch, tránh tình trạng tổ chức tràn lan làm giảm ý nghĩa tôn vinh của giải thưởng; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động này.

 

Chủ tịch giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh củng cố, nâng cao hiệu quả của hoạt động, thẩm định kỹ hồ sơ đề nghị khen thưởng; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua khen thưởng. Tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích