English Thứ Ba, 25-02-2020, 20:19 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119609991
Đang online: 194

Triển khai sớm mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh để đi vào khai thác vào cuối năm 2019

Đăng ngày: 04/09/2019; 283 lần đọc

Đó là nội dung yêu cầu của Kế hoạch Xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích của Kế hoạch này là nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác của Công viên cung cấp sản phẩm, dịch vụ gắn với Công viên nhằm phục vụ hoạt động du lịch, nghiên cứu, bảo tồn trong phạm vi Công viên địa chất; quảng bá mạng lưới đối tác của công viên đến du khách, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để khai thác, phát triển. Đồng thời, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của đối tác, góp phần phát triển kinh tế bền vững trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh.

 

Theo đó, đối tượng nằm trong mạng lưới đối tác Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh là các cơ sở lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách du lịch; đơn vị vận chuyển khách du lịch; các khu – điểm du lịch; đơn vị tổ chức lữ hành, đại lý du lịch; cơ sở sản xuất và kinh doanh đặc sản; bảo tàng, nhà trưng bày; hợp tác xã, làng nghề truyền thống…

 

Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và các Sở, ngành địa phương liên quan sẽ xây dựng mạng lưới đối tác kinh doanh là cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch như: các sản phẩm, đặc sản, quà tặng, quà lưu niệm và các sản phẩm khác của địa phương phục vụ khách tham quan du lịch, nghiên cứu. Đồng thời, hỗ trợ nhà sản xuất phát triển các sản phẩm của địa phương; hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: homestay, điểm tham quan, nhà trưng bày tư nhân; hỗ trợ quảng bá các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ vận chuyển du lịch.

 

Lam​ Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích