English Thứ Hai, 22-05-2017, 22:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 59045919
Đang online: 69

Công bố thông tin

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai quy định về quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đăng ngày: 18/05/2017; 130 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng các nội dung quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn ​vị liên quan rà soát các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, kịp thời tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp tục hướng dẫn.

 

                                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Mộ Đức tại Công văn số 450/UBND-KT ngày 15/5/2017và các quy định hiện hành về việc thanh lý rừng, trồng rừng thay thế, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/6/2017.

 

 

 

  

icon_new_2.gifTrường Ch​ính trị tỉnh Quảng Ngãi vừa có Thông báo​ tuyển sinh hệ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2017.

icon_new_2.gifKế hoạch​ tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi - Điểm đến của nhà đầu tư

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích