English Chủ Nhật, 25-03-2018, 04:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 70000759
Đang online: 94

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai quy định về quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đăng ngày: 18/05/2017; 323 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện theo đúng các nội dung quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn ​vị liên quan rà soát các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương, kịp thời tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp tục hướng dẫn.

 

                                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh