English Chủ Nhật, 15-09-2019, 14:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020

Đăng ngày: 16/08/2019; 720 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 15-8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020 và trao thưởng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2018- 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Năm học 2018- 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW: xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục đảm bảo giữ chuẩn; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ; hệ thống trường, lớp học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được trang bị, đầu tư xây dựng mới; phương thức, loại hình đào tạo được mở rộng, đa dạng; công tác xã hội hóa về giáo dục đã đạt một số kết quả khả quan; các hoạt động khuyến học, khuyến tài được duy trì, thiết thực.

 

Mạng lưới trường học của các cấp học về cơ bản đảm bảo, phù hợp để thực hiện nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển GDĐT do UBND tỉnh giao. Các đơn vị giáo dục đã tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn; bố trí các chức danh của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 nb2-16082019.jpg
Lãnh đạo Sở GDĐT trao thưởng cho giáo viên đạt thành tích ​

Năm học 2019- 2020, ngành GDĐT tiếp tục thực hiện theo lộ trình 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, quyết tâm khắc phục, tạo chuyển biến căn bản các vấn đề xã hội quan tâm, dư luận bức xúc. Năm học mới, ngành sẽ tăng cường thanh tra chuyên đề, đột xuất, giải quyết những hiện tượng tiêu cực trong ngành, đặc biệt là vấn đề dạy thêm, học thêm, tuyển sinh đầu cấp trái quy định; tiếp tục tạo môi trường năng động cho học sinh rèn luyện, tập trung thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GDĐT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng của người học; củng cố, phát triển giáo dục miền núi, trong đó đặc biệt chú trọng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường bán trú.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng, năm hoc mới tỉnh tập trung đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí 420 tỷ đồng. Đây là con số khá lớn so với những năm trước đây. Tuy nhiên, trên thực tế cơ sở vật chất ở nhiều địa phương, đơn vị trường học vẫn còn khó khăn nhất định. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục đầu tư mạnh cho giáo dục, đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và thay sách giáo khoa mới.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo năm học 2019-2020, ngành tiếp tục tạo chuyển biến cả về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học, cũng như trong hoạt động quản lý của Ngành để tiếp tục nâng cao chất lượng GDĐT. Các cấp, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ ngành GDĐT nhiều hơn, đặc biệt là bố trí đủ kinh phí, ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh.

nb3-16082019.jpg
Trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2018- 2019​
 

Nhân dịp này, Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GDĐT Quảng Ngãi đã tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 và trao thưởng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao năm học 2019- 2020.

 

Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích