English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078783
Đang online: 189

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2018

Đăng ngày: 03/08/2018; 308 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố khẩn trương rà soát, cập nhật bổ sung và phê duyệt phương án “4 chỗ” trong phòng chống thiên tai của đơn vị năm 2018; trong đó lưu ý việc xây dựng phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, các vùng trũng thấp phải phù hợp với thực tế khi xảy ra thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phò​ng, chống thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3674/UBND-NNTN ngày 25/6/2018.

 

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4299/UBND-NNTN ngày 18/7/2018.

 

                                                                       V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích