English Thứ Ba, 18-06-2019, 21:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99199518
Đang online: 135
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai kết luận kiểm toán dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Cảng Bến Đình

Đăng ngày: 10/01/2019; 1138 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị và yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kết quả kiểm toán; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước khu vực III trước ngày 31/3/2018. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ để đầu tư 02 tuyến nhánh của dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

 

Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện kết luận kiểm toán.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích