English Thứ Tư, 27-03-2019, 04:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89902276
Đang online: 80
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai kết luận kiểm toán dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Cảng Bến Đình

Đăng ngày: 10/01/2019; 1069 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị và yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kết quả kiểm toán; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước khu vực III trước ngày 31/3/2018. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ để đầu tư 02 tuyến nhánh của dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

 

Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thực hiện kết luận kiểm toán.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích