English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79418931
Đang online: 102
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018: Đề cao quyết tâm chính trị, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện ở địa phương

Đăng ngày: 13/03/2018; 472 lần đọc

Năm 2017, cùng với thành tựu chung về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, là năm có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất từ trước đến nay (17 xã), nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh lên 25%. Đây cũng là năm đầu tiên trên địa bàn tỉnh có đơn vị cấp huyện hoàn thành các tiêu chí quốc gia về huyện NTM (huyện Nghĩa Hành). Bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi và phát triển theo quy hoạch, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 về kết quả đạt được của Chương trình xây dựng nông thôn mới tại hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiêm vụ năm 2018 vào sáng 13-03, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, đại diện lãnh đạo các sở ngành và 14 huyện, thành phố.

 

Báo cáo cũng cho biết, năm 2017 tỉnh đã huy động trên 3.000 tỷ đồng từ các nguồn lực khác nhau để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó ngân sách Trung ương 186 tỷ đồng, ngân sách địa phương 354 tỷ đồng; vốn lồng ghép 795 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.476 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 100 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của người dân các xã xây dựng NTM 181 tỷ đồng.   

 

Từ nguồn lực huy động trên, tỉnh đã ưu tiên tập trung đầu tư cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017, tạo điều kiện cho các xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã có 17/18 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Bình Nguyên, Bình Minh, Bình Trị (huyện Bình Sơn); Tịnh Minh, Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh); Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa); Hành Tín Tây, Hành Dũng (Nghĩa Hành); Đức Thạnh, Đức Hòa ( Mộ Đức); Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi); Phổ An (Đức Phổ). Nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 41/164 xã, chiếm 25%. Bình quân toàn tỉnh đạt 12,08 tiêu chí/xã, tăng 1,2 tiêu chí so với cuối năm 2016.

 

Với việc có thêm 2 xã Hành Tín Tây, Hành Dũng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, huyện Nghĩa Hành đã có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các cơ quan liên quan đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

 

nb2-13032018.jpg

 

 

Năm 2018, tỉnh tiếp tục đặt ra chỉ tiêu có 19 xã, trong đó có 2 xã miền núi là xã Ba Động (huyện Ba Tơ), xã Trà Bình (huyện Trà Bồng) và huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn NTM (lũy kế toàn tỉnh đạt 60 xã). Trong năm tỉnh cũng sẽ triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm 3 khu dân cư kiểu mẫu  tại 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2016, gồm: Xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa), xã Bình Dương (Bình Sơn) và xã Hành Minh (Nghĩa Hành) để sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhân rộng ra các xã vào những năm tiếp theo.

 

Dự kiến nguồn lực từ ngân sách thực hiện chương trình năm 2018 là trên 600 tỷ đồng; trong đó Trung ương 203 tỷ đồng, tỉnh 243 tỷ đồng, huyện, xã 170 tỷ đồng.

 

Tại hội nghị, các sở ngành địa phương đã tập trung thảo luận, góp ý về các chỉ tiêu đề ra của Kế hoạch; đánh giá, phân tích các tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp, tổ chức thực hiện trong thời gian đến, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các giải pháp về huy động nguồn lực thực hiện chương trình.

nb3-13032018.jpg

 

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 19 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu kế hoạch trên, cần có sự quyết tâm chính trị, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt của các huyện, thành phố. Thực tế cho thấy, địa phương nào có quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện tốt thì địa phương đó đạt kết quả tốt hơn về xây dựng NTM.

 

Trước tiên cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về mục tiêu ý nghĩa Chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

 

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐNTM ngày 22/01/2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về Kế hoạch công tác năm 2018. Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động giúp các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiêu chí phụ trách để các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. 

 

Ngoài nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình, tăng cường huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để thực hiện Chương trình. Tập trung phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. 

 

Các xã còn lại tăng thêm từ 1,5 - 2 tiêu chí/năm

 

Phó Chủ tịch chỉ đạo cùng với việc tập trung cho 19 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, các xã còn lại tăng thêm từ 1,5 - 2 tiêu chí/năm để làm tiền đề phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới ở những năm tiếp theo. Riêng đối với các xã dưới 5 tiêu chí ở các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà phải tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về xây dựng nông thôn mới để đến cuối năm 2018 giảm 50% số xã và năm 2019 không còn xã dưới 5 tiêu chí.

 

Tập trung triển khai thực hiện xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các xã: Nghĩa Lâm, Bình Dương và Hành Minh; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình có hiệu quả.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn; thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị, phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

 

Các sở, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, UBND các cấp cùng tham gia, hưởng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn; gắn phong trào thi đua với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh.

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích