English Thứ Tư, 22-01-2020, 00:17 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116984812
Đang online: 172
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2019-2020

Đăng ngày: 18/11/2019; 245 lần đọc

Sáng 18-11, tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2019, triển khai kế hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2019, tổng sản lượng lương thực cả năm của tỉnh ước đạt trên 492 ngàn tấn, đạt 98,9% kế hoạch.

Năm 2019, toàn tỉnh gieo sạ trên 73.800 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 58,6 tạ/ha, so với năm 2018, giảm 0,3 tạ/ha, do vụ Hè Thu nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến năng suất.

 

Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được 122 cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, đậu phụng và dưa hấu,.. với diện tích trên 2.300ha.  Thực hiện các mô hình luân canh, xen canh với tổng diện tích khoảng 1.500 ha đạt hiệu quả khá cao, góp phần đưa giá trị sản phẩm bình quân 01 ha đất canh tác cây hàng năm ước đạt hơn 73 triệu đồng/ha, cao hơn 0,6 triệu đồng/ha so với năm 2018.

 

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về quy mô, số lượng, chất lượng con giống, sản phẩm đầu ra cũng được nâng cao. Tính đến nay, tổng đàn bò trên 279.000 con, tăng 0,64% so với năm 2018, trong đó, tỷ lệ bò lai chiếm 70,7%; đàn trâu gần 71.000 con, tăng 0,16%.

 

kt3-18112019.jpg
Tỷ lệ bò lai chiếm 70,7% tổng đàn

 

Riêng đàn heo giảm mạnh so với năm 2018, tổng đàn hiện có trên 356.000 con, giảm 11,4% so với thời điểm năm 2018. Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 6.567 hộ chăn nuôi, tại 397 thôn, 115 xã, 13 huyện, thành phố, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 32.917 con.

 

Về nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích thả nuôi đạt 1.510ha, sản lượng ước đạt 7.403 tấn, bằng 113,8% kế hoạch. Trong đó, diện tích tôm nuôi trên 830ha, sản lượng ước đạt 5.400 tấn.

 

Vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh có kế hoạch gieo sạ trên 38.000 ha, phấn đấu năng suất đạt 60,1 tạ/ha, sản lượng đạt gần 230.000 tấn.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương tập trung xuống giống từ ngày 15-30/12/2019. Cơ cấu giống lúa chủ lực là ĐH815-6, DT45, Thiên ưu 8, TBR225, Hà Phát 3, Đài Thơm 8. Giống bổ sung: KD28, MT10, PC6, TBR279, VTNA2, Hương Xuân, OM6976. Giống triển vọng: QNg11, QNg6, QNg128, HN6, Bắc Thịnh, VNR10, ĐT100, HĐ34,..

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích