English Thứ Bảy, 14-12-2019, 06:39 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114318084
Đang online: 135
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Triển khai kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2019-2020

Đăng ngày: 18/11/2019; 183 lần đọc

Sáng 18-11, tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2019, triển khai kế hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2019, tổng sản lượng lương thực cả năm của tỉnh ước đạt trên 492 ngàn tấn, đạt 98,9% kế hoạch.

Năm 2019, toàn tỉnh gieo sạ trên 73.800 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 58,6 tạ/ha, so với năm 2018, giảm 0,3 tạ/ha, do vụ Hè Thu nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến năng suất.

 

Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được 122 cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, đậu phụng và dưa hấu,.. với diện tích trên 2.300ha.  Thực hiện các mô hình luân canh, xen canh với tổng diện tích khoảng 1.500 ha đạt hiệu quả khá cao, góp phần đưa giá trị sản phẩm bình quân 01 ha đất canh tác cây hàng năm ước đạt hơn 73 triệu đồng/ha, cao hơn 0,6 triệu đồng/ha so với năm 2018.

 

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về quy mô, số lượng, chất lượng con giống, sản phẩm đầu ra cũng được nâng cao. Tính đến nay, tổng đàn bò trên 279.000 con, tăng 0,64% so với năm 2018, trong đó, tỷ lệ bò lai chiếm 70,7%; đàn trâu gần 71.000 con, tăng 0,16%.

 

kt3-18112019.jpg
Tỷ lệ bò lai chiếm 70,7% tổng đàn

 

Riêng đàn heo giảm mạnh so với năm 2018, tổng đàn hiện có trên 356.000 con, giảm 11,4% so với thời điểm năm 2018. Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 6.567 hộ chăn nuôi, tại 397 thôn, 115 xã, 13 huyện, thành phố, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 32.917 con.

 

Về nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích thả nuôi đạt 1.510ha, sản lượng ước đạt 7.403 tấn, bằng 113,8% kế hoạch. Trong đó, diện tích tôm nuôi trên 830ha, sản lượng ước đạt 5.400 tấn.

 

Vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh có kế hoạch gieo sạ trên 38.000 ha, phấn đấu năng suất đạt 60,1 tạ/ha, sản lượng đạt gần 230.000 tấn.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương tập trung xuống giống từ ngày 15-30/12/2019. Cơ cấu giống lúa chủ lực là ĐH815-6, DT45, Thiên ưu 8, TBR225, Hà Phát 3, Đài Thơm 8. Giống bổ sung: KD28, MT10, PC6, TBR279, VTNA2, Hương Xuân, OM6976. Giống triển vọng: QNg11, QNg6, QNg128, HN6, Bắc Thịnh, VNR10, ĐT100, HĐ34,..

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích