English Thứ Năm, 24-10-2019, 07:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111122739
Đang online: 131

Triển khai hiệu quả công tác xúc tiến, vận động nguồn vốn PCPNN

Đăng ngày: 31/08/2018; 403 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc tiếp tục quản lý tốt hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) cũng như triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, vận động nguồn vốn PCPNN trong thời gian tới.


Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phối hợp và nhà tài trợ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường công tác q​uản lý, kiểm tra, giám sát tại cộng đồng đảm bảo các chương trình/dự án triển khai đạt chất lượng và đúng tiến độ.

 

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án PCPNN đạt hiệu quả tại địa phương nhằm phát huy và nhân rộng các mô hình dự án mang lại hiệu quả cao cho các đơn vị, địa phương khác.

 

Làm tốt công tác hoạch toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

 

Chủ động hơn nữa trong việc mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN, xây dựng nhiều dự án cơ hội nhằm xúc tiến, kêu gọi viện trợ, mở rộng địa bàn hoạt động dự án cho đơn vị, địa phương mình.

 

UBND các huyện, thành phố kiện toàn Ban quản lý dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện; bố trí nhân sự phụ trách, theo dõi công tác ngoại vụ nói chung cũng như công tác viện trợ PCPNN nói riêng.

 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ đối tượng trẻ em bị bệnh tim, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thông tin cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa về các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí do các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ nước ngoài tài trợ để các em có thể được khám, điều trị và hỗ trợ tốt nhất.

 

Sở Ngoại vụ làm đầu mối, thường xuyên kết nối và cung cấp thông tin cụ thể về các chương trình, dự án ưu tiên kêu gọi viện trợ của tỉnh đến các tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ nước ngoài. Tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các tổ chức PCPNN và các đơn vị, địa phương đã, đang và sẽ triển khai dự án để thảo luận sâu hơn về những vấn đề các tổ chức PCPNN và địa phương quan tâm cũng như hướng giải quyết để từ đó cùng nhau phối hợp, hỗ trợ tốt nhất cho địa phương.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích