English Thứ Hai, 23-09-2019, 09:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109402478
Đang online: 287

Triển khai cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Đăng ngày: 22/08/2019; 203 lần đọc

Tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tỉnh đoàn phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ tr​ang tỉnh. Các tập thể, cá nhân là cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung bài dự thi gồm 10 câu hỏi, bài thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, A3, A0,... không hạn chế số lượng trang và hình ảnh minh họa. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm.

 

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 25/9/2019; dự kiến công bố giải thưởng trước ngày 30/9/2019; thời gian nộp bài dự thi cấp Quân khu trước ngày 05/10/2019.

 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; ý nghĩa 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân sau 30 năm tái lập tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tỉnh nhà đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích