English Thứ Ba, 10-12-2019, 11:44 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114069863
Đang online: 280

Triển khai cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Đăng ngày: 22/08/2019; 233 lần đọc

Tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tỉnh đoàn phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ tr​ang tỉnh. Các tập thể, cá nhân là cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung bài dự thi gồm 10 câu hỏi, bài thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, A3, A0,... không hạn chế số lượng trang và hình ảnh minh họa. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm.

 

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 25/9/2019; dự kiến công bố giải thưởng trước ngày 30/9/2019; thời gian nộp bài dự thi cấp Quân khu trước ngày 05/10/2019.

 

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; ý nghĩa 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân sau 30 năm tái lập tỉnh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tỉnh nhà đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích