English Thứ Tư, 21-08-2019, 16:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107359975
Đang online: 256
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Đăng ngày: 13/08/2019; 417 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. 

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân theo Quyết định của Thủ trưởng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; phát huy dân chủ và vai trò giám sát của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt; các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức trách nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyển quân.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự từ huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, nhằm nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

 

Bên cạnh đó, tổ chức kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

 

Quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

 

UBND các huyện, thành phố rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chỉ đạo cơ sở xã, phường, thị trấn tiến hành chặt chẽ khâu chốt thực lực công dân nam chưa qua phục vụ tại ngũ có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì chốt đến hết 27 tuổi (tính đến tháng 2 năm 2020).

 

Tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách 2 cấp thật chu đáo, xác lập đủ các loại danh sách, ghi chép đủ các nội dung theo biểu mẫu; đề nghị miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, gọi khám sức khỏe ... đúng đối tượng. Sau khi xét duyệt xong phải niêm yết công khai các loại danh sách theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

 

Lập hồ sơ công dân nhập ngũ đầy đủ, chặt chẽ, tránh sai sót. Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân thâm nhập trên hồ sơ và chốt quân số trước 20 ngày so với ngày giao quân, phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên trước 15 ngày theo quy định của Luật NVQS và có tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu tuyển quân được quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP. Trước ngày giao quân, tổ chức kiểm tra lại sức khoẻ, chính trị, đạo đức cho 100% thanh niên trúng tuyển; kịp thời điều chỉnh, thay thế những trường hợp không đủ tiêu chuẩn; hạn chế tối đa việc loại trả sau giao quân.

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình nhanh, gọn, khoa học, quản lý nguồn bằng công nghệ thông tin; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển quân,...

 

Dự kiến ngày 10-14/02/2020 tổ chức giao nhận quân

 

Chủ tịch yêu cầu, từ nay đến hết tháng 8/2019 hoàn thành chốt thực lực. Tháng 9-10/2019 hoàn thành xét duyệt, sơ tuyển 2 cấp. Tháng 11 và tháng 12/2019 tổ chức khám sức khoẻ, hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên trúng tuyển và hiệp đồng với các đơn vị nhận quân. Tháng 01/2020 chốt quân số với đơn vị nhận quân phát lệnh gọi nhập ngũ, quản lý quân số và làm mọi công tác chuẩn bị để giao quân

 

Thời gian tổ chức giao nhận quân dự kiến ngày 10 đến ngày 14/02/2020.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích