English Thứ Tư, 18-09-2019, 04:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109060602
Đang online: 143

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Đăng ngày: 05/04/2018; 377 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định, hướng dẫn của Trung ương; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành bổ sung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện (nếu cần thiết) đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, nhất là việc phân bổ, huy động nguồn lực, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo phương án và lộ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Công văn số 2063/SKHĐT-KTN ngày 29/12/2017 và UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 188/UBND-NNTN ngày 11/01/2018, không để phát sinh nợ mới.

 

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020, nghiêm túc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2018 được giao.

 

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích