English Thứ Tư, 11-12-2019, 13:50 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114165700
Đang online: 314

Triển khai 17 mô hình khuyến nông

Đăng ngày: 20/11/2019; 165 lần đọc

Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, trong năm 2019 đơn vị đã triển khai thực hiện 17 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm sinh, ngành nghề nông thôn.

Cụ thể, trên lĩnh vực trồng trọt có 3 mô hình, gồm: chuyển đổi cây trồng trên đất lúa vụ Hè Thu thiếu nước tưới; sản xuất rau an toàn; chăm sóc dừa xiêm lùn da xanh. 4 mô hình chăn nuôi: nuôi thâm canh bò lai chăn thịt; ​phát triển chăn nuôi gà thả vườn quy mô trang trại vừa và nhỏ an toàn dịch bệnh; phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở vùng miền núi; chăn nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên.

 

Về thủy sản có các mô hình nuôi giép ốc hương với hải sâm thương phẩm trong ao; nuôi cá thát lát thương phẩm trong lồng trên các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện; nuôi cá chim vây vàng thương phẩm trong lồng;…

 

Theo đánh giá, hầu hết các mô hình khuyến nông trên đều có năng suất, sản lượng trên đơn vị diện tích cao hơn, được nông dân hưởng ứng và áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích