English Thứ Ba, 10-12-2019, 11:49 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114070147
Đang online: 288

Triển khai, rà soát Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 11/07/2019; 814 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra các nội dung kiến nghị của các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang theo quy định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), Công viên nghĩa trang xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, vận hành và kinh doanh cơ sở hỏa táng.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khu công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát vị trí các nghĩa trang chưa phù hợp như báo cáo của Sở Xây dựng để loại bỏ khỏi quy hoạch, khảo sát tìm vị trí mới phù hợp theo quy định, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Tuyên truyền nhân dân, từng bước tiếp cận theo hướng áp dụng công nghệ táng hiện đại như hỏa táng, nhất là UBND huyện Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi sớm xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng (trước năm 2020); khai thác sử dụng có hiệu quả về đất đai và đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang,...

 

                                                                   T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích