English Thứ Bảy, 19-10-2019, 06:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110842669
Đang online: 150

Triển khai, rà soát Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 11/07/2019; 789 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra các nội dung kiến nghị của các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang theo quy định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), Công viên nghĩa trang xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, vận hành và kinh doanh cơ sở hỏa táng.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khu công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát vị trí các nghĩa trang chưa phù hợp như báo cáo của Sở Xây dựng để loại bỏ khỏi quy hoạch, khảo sát tìm vị trí mới phù hợp theo quy định, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Tuyên truyền nhân dân, từng bước tiếp cận theo hướng áp dụng công nghệ táng hiện đại như hỏa táng, nhất là UBND huyện Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi sớm xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng (trước năm 2020); khai thác sử dụng có hiệu quả về đất đai và đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang,...

 

                                                                   T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích