English Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:06 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113851474
Đang online: 150

Triển khai, rà soát Quy hoạch Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 11/07/2019; 812 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Rà soát, kiểm tra các nội dung kiến nghị của các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang theo quy định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án: Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), Công viên nghĩa trang xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, vận hành và kinh doanh cơ sở hỏa táng.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Khu công viên Nghĩa trang Sơn Viên Lạc Cảnh để đưa dự án vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mai táng cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư phải nghiên cứu bổ sung việc đầu tư xây dựng nhà hỏa táng trong dự án cho phù hợp với lộ trình quy hoạch.

 

UBND các huyện, thành phố rà soát vị trí các nghĩa trang chưa phù hợp như báo cáo của Sở Xây dựng để loại bỏ khỏi quy hoạch, khảo sát tìm vị trí mới phù hợp theo quy định, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 

Tuyên truyền nhân dân, từng bước tiếp cận theo hướng áp dụng công nghệ táng hiện đại như hỏa táng, nhất là UBND huyện Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi sớm xây dựng lộ trình thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng (trước năm 2020); khai thác sử dụng có hiệu quả về đất đai và đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong quá trình quản lý, đầu tư xây dựng nghĩa trang,...

 

                                                                   T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích