English Thứ Sáu, 28-02-2020, 14:55 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119834871
Đang online: 312
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới

Đăng ngày: 10/09/2019; 730 lần đọc

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có giải pháp cụ thể, thiết thực trong những tháng còn lại của năm 2019 để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo​ kết luận về phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019.

Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư

 

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 4276/UBND-TH ngày 31/7/2019 về tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

 

Tập trung sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 9 tháng, ước cả năm 2019 và có giải pháp thực hiện cụ thể trong những tháng còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.

 

Tích cực đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm.

 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư. Tập trung kiểm tra, rà soát, quyết liệt giải phóng mặt bằng (các địa phương cần quyết tâm xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại). Tích cực kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất; tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần gia tăng giá trị sản xuất, tăng thu nội địa.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thu hoạch lúa vụ Hè Thu. Tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, khống chế, dập dịch bệnh tả lợn Châu Phi, không để ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cộng đồng; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão.

 

Đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tốt chương trình năm học 2019-2020, ổn định việc dạy và học ngay từ đầu năm học mới. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang bị dạy và học năm 2019; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch năm 2020 đúng tiến độ.

nb2-10092019.jpg

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp, đề xuất Ban cán sự đảng UBND tỉnh hướng xử lý đối với tình trạng thiếu giáo viên hiện nay trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu dạy học; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, không đảm bảo tiết học.

 

Sở Y tế tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhất là ở các tuyến y tế cơ sở nhằm giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên. Tích cực đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết và xử lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nông thôn và đô thị.

 

Người đứng đầu các cấp, ngành cần nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ địa phương, cơ sở và đề ra giải pháp phòng ngừa phát sinh khiếu nại, điểm nóng.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn: số 391/BKHCN-TĐC ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2019; Công văn số 431/BKHCN-TĐC ngày 20/02/2020 về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn địa phương năm 2019 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 446/BKHCN-TCCB ngày 21/02/2020 về việc phối hợp xây dựng vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ Trung ương đến địa phương.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế quản lý, điều hành đối với giai đoạn 2021-2025; sơ kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động, trực tiếp tham vấn ý kiến của Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện các chính sách dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 sau khi được chia tách, sáp nhập để tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích