English Chủ Nhật, 26-01-2020, 01:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117279767
Đang online: 148
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Trên 37 tỷ đồng hỗ trợ dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Đăng ngày: 09/04/2018; 470 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định phân bổ 37,713 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018 cho các huyện, thành phố.

Theo đó, hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp 30,713 tỷ đồng và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 07 tỷ đồng. 

Chủ tịch giao Sở Tài chính có trách nhiệm giải quyết kinh phí nêu trên;UBND các huyện, thành phố thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 1051 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đại phương năm 2018; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.  

Đối với nhu cầu kinh phí còn lại chưa được bố trí, UBND các huyện, thành phố tự cân đối nguồn ngân sách huyện năm 2018 và các năm tiếp theo để thực hiện. 

Chủ tịch cũng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ của các huyện, thành phố; tổng hợp tình hình quyết toán kinh phí, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích