English Thứ Bảy, 24-08-2019, 10:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107651329
Đang online: 136
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Trên 37 tỷ đồng hỗ trợ dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Đăng ngày: 09/04/2018; 431 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định phân bổ 37,713 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018 cho các huyện, thành phố.

Theo đó, hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp 30,713 tỷ đồng và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 07 tỷ đồng. 

Chủ tịch giao Sở Tài chính có trách nhiệm giải quyết kinh phí nêu trên;UBND các huyện, thành phố thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 1051 của UBND tỉnh quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đại phương năm 2018; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.  

Đối với nhu cầu kinh phí còn lại chưa được bố trí, UBND các huyện, thành phố tự cân đối nguồn ngân sách huyện năm 2018 và các năm tiếp theo để thực hiện. 

Chủ tịch cũng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ của các huyện, thành phố; tổng hợp tình hình quyết toán kinh phí, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích