English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72692287
Đang online: 131

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trên 14 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018

Đăng ngày: 16/05/2018; 151 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 740/QĐ-UBND phân bổ kinh phí  14,4 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018.

Khoản kinh phí trên thực hiện các nội dung: Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng (theo Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của ​Chính phủ) 8,2 tỷ đồng;

 

Hỗ trợ khoanh nuôi rừng tái sinh (theo Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ) 417 triệu đồng; Kế hoạch và triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng 560 triệu đồng;

 

Trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp ranh giới giữa các loại rừng 5,1 tỷ đồng; Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 25 triệu đồng.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh