English Chủ Nhật, 22-09-2019, 03:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109311377
Đang online: 165
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Trên 12 tỷ đồng thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo

Đăng ngày: 16/08/2019; 244 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phân khai trên 12 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững chuyển nguồn sang năm 2019 cho các huyện, cơ quan và đơn vị để thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở của Chương trình 135.

Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm cấp kinh phí nêu trên theo đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện: Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Tư Nghĩa tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích