English Thứ Năm, 23-01-2020, 20:39 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117110135
Đang online: 167

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đăng ngày: 03/09/2019; 309 lần đọc
Trao tặng Giấy chứng nhận cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi

Tin từ Ngân hàng CSXH Quảng Ngãi cho biết, Ngân hàng vừa phối hợp với 04 Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Sau hơn 02 tháng phát động, cuộc thi đã nhận 1.225 bài viết, với nội dung phong phú, sinh động, hình ảnh minh họa; đặc biệt, nhiều bài viết đã nêu lê​n được cảm nghĩ của bản thân nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các cá nhân; đồng thời, chọn 06 bài xuất sắc nhất gửi tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc.

 

Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với mục tiêu "Vì hạnh phúc của người nghèo, mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôi mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương".

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích