English Thứ Năm, 24-01-2019, 13:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85793382
Đang online: 110

Trà Bồng: Tiếp xúc cử tri tại xã Trà Sơn

Đăng ngày: 15/05/2018; 159 lần đọc

Sáng 15-05, tại Khu tái định cư Thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trà Sơn trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Sơn đã nêu một số ý kiến, kiến nghị như: thực hiện cử tuyển cho học sinh của xã nên thông tin rõ cho người dân từng thôn biết để đă​ng ký và học.

 

Cần quan tâm xây dựng thêm phòng học cho học sinh thôn Tây, vì hiện nay phòng học tại thôn còn thiếu do học sinh nhiều, phải học ở nhà văn hóa thôn.

 

Cần nâng thời gian sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, từ 1 năm lên 5 năm  để tránh phiền hà trong công tác đi đổi, làm lại mỗi năm.

 

Xây dựng đường giao thông nông thôn cho dân đi lại thuận lợi vì mùa mưa sắp đến. Chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ gần Khu dân cư thành đất sản xuất để tạo nguồn quỹ đất, cấp cho dân để dân có đất sản xuất.

 

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Sơn cũng mong muốn Chính quyền địa nên hỏi ý kiến của người dân trước khi mua các loại cây, con giống về cấp và hỗ trợ cho dân. Các cấp có thẩm quyền cần có chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Kor.

 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri xã Trà Sơn, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện đã yêu cầu các ban ngành chức năng có liên quan trả lời những thắc cho người dân. Còn những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ tổng hợp gửi đến cấp trên trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

 

Thúy Hằng​ 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích