English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77040000
Đang online: 112

Trà Bồng: Tiếp xúc cử tri tại xã Trà Sơn

Đăng ngày: 15/05/2018; 124 lần đọc

Sáng 15-05, tại Khu tái định cư Thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trà Sơn trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Sơn đã nêu một số ý kiến, kiến nghị như: thực hiện cử tuyển cho học sinh của xã nên thông tin rõ cho người dân từng thôn biết để đă​ng ký và học.

 

Cần quan tâm xây dựng thêm phòng học cho học sinh thôn Tây, vì hiện nay phòng học tại thôn còn thiếu do học sinh nhiều, phải học ở nhà văn hóa thôn.

 

Cần nâng thời gian sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, từ 1 năm lên 5 năm  để tránh phiền hà trong công tác đi đổi, làm lại mỗi năm.

 

Xây dựng đường giao thông nông thôn cho dân đi lại thuận lợi vì mùa mưa sắp đến. Chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ gần Khu dân cư thành đất sản xuất để tạo nguồn quỹ đất, cấp cho dân để dân có đất sản xuất.

 

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Sơn cũng mong muốn Chính quyền địa nên hỏi ý kiến của người dân trước khi mua các loại cây, con giống về cấp và hỗ trợ cho dân. Các cấp có thẩm quyền cần có chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Kor.

 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri xã Trà Sơn, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện đã yêu cầu các ban ngành chức năng có liên quan trả lời những thắc cho người dân. Còn những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ tổng hợp gửi đến cấp trên trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

 

Thúy Hằng​ 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích