English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72691906
Đang online: 143

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trà Bồng: Tiếp xúc cử tri tại xã Trà Sơn

Đăng ngày: 15/05/2018; 101 lần đọc

Sáng 15-05, tại Khu tái định cư Thôn Tây, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Trà Sơn trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Sơn đã nêu một số ý kiến, kiến nghị như: thực hiện cử tuyển cho học sinh của xã nên thông tin rõ cho người dân từng thôn biết để đă​ng ký và học.

 

Cần quan tâm xây dựng thêm phòng học cho học sinh thôn Tây, vì hiện nay phòng học tại thôn còn thiếu do học sinh nhiều, phải học ở nhà văn hóa thôn.

 

Cần nâng thời gian sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, từ 1 năm lên 5 năm  để tránh phiền hà trong công tác đi đổi, làm lại mỗi năm.

 

Xây dựng đường giao thông nông thôn cho dân đi lại thuận lợi vì mùa mưa sắp đến. Chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ gần Khu dân cư thành đất sản xuất để tạo nguồn quỹ đất, cấp cho dân để dân có đất sản xuất.

 

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Trà Sơn cũng mong muốn Chính quyền địa nên hỏi ý kiến của người dân trước khi mua các loại cây, con giống về cấp và hỗ trợ cho dân. Các cấp có thẩm quyền cần có chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Kor.

 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri xã Trà Sơn, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện đã yêu cầu các ban ngành chức năng có liên quan trả lời những thắc cho người dân. Còn những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ tổng hợp gửi đến cấp trên trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

 

Thúy Hằng​ 

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh