English Thứ Hai, 20-05-2019, 00:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95434518
Đang online: 91

Trà Bồng: Sơ kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2013-2017

Đăng ngày: 07/09/2018; 233 lần đọc

Sáng 07-9, huyện Trà Bồng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2013-2017. 

Sau 5 năm thực hiện Đề án, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt trên 720 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2013.​

 

Huyện đã giảm mạnh diện tích cây trồng không phù hợp, tăng diện tích các cây trồng mũi nhọn, phù hợp với địa phương như cây quế, cây ăn quả. Theo đó, thực hiện chuyển đổi 200 hecta đất từ trồng keo nguyên liệu sang trồng quế, gần 100 hecta đất trồng keo, đất vườn tạp qua trồng cây ăn quả, chuyển đổi 60 hecta đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng trên cạn có giá trị kinh tế, bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh.

 

Huyện cũng đã xây dựng nhiều đề án, quy hoạch như Quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư gia đoạn 2016-2020, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch đất lúa và quy hoạch, phát triển vùng chuyên canh cây quế.

 

Thời gian tới, huyện Trà Bồng tiếp tục xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và gắn kết chặt chẽ với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa, địa phương chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ. Phát huy tốt các lợi thế, xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp toàn diện hướng vào mục tiêu chất lượng, hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nông dân.

 

                                                                                               Thúy Hằng  


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích