English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103302946
Đang online: 110

Trà Bồng: Sơ kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2013-2017

Đăng ngày: 07/09/2018; 251 lần đọc

Sáng 07-9, huyện Trà Bồng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2013-2017. 

Sau 5 năm thực hiện Đề án, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt trên 720 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2013.​

 

Huyện đã giảm mạnh diện tích cây trồng không phù hợp, tăng diện tích các cây trồng mũi nhọn, phù hợp với địa phương như cây quế, cây ăn quả. Theo đó, thực hiện chuyển đổi 200 hecta đất từ trồng keo nguyên liệu sang trồng quế, gần 100 hecta đất trồng keo, đất vườn tạp qua trồng cây ăn quả, chuyển đổi 60 hecta đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng trên cạn có giá trị kinh tế, bước đầu hình thành các vùng sản xuất chuyên canh.

 

Huyện cũng đã xây dựng nhiều đề án, quy hoạch như Quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư gia đoạn 2016-2020, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch đất lúa và quy hoạch, phát triển vùng chuyên canh cây quế.

 

Thời gian tới, huyện Trà Bồng tiếp tục xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và gắn kết chặt chẽ với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa, địa phương chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ. Phát huy tốt các lợi thế, xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp toàn diện hướng vào mục tiêu chất lượng, hiệu quả, có năng lực cạnh tranh cao; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nông dân.

 

                                                                                               Thúy Hằng  


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích