English Thứ Ba, 19-11-2019, 13:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112673585
Đang online: 202

Trà Bồng: Lấy ý kiến cử tri về sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng

Đăng ngày: 16/10/2019; 257 lần đọc

Ngày 15-10, bắt đầu từ lúc 8 giờ, tất cả 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện Trà Bồng đồng loạt tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng.

 

Toàn huyện có 23.161 cử tri với 49 điểm bỏ phiếu ở các thôn, tổ dân phố. Tính đến thời điểm 15 giờ chiều ngày 15/10/2019, toàn huyện đã có 20.341 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó có 19.794 cử tri bỏ phiếu đồng ý việc sáp nhập huyện Tây Trà với huyện Trà Bồng, đạt tỉ lệ 85,46%.

 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện nhằm tổ chức hợp lí, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, của tỉnh; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tin giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Nhị Phương 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích