English Thứ Tư, 11-12-2019, 13:21 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114164549
Đang online: 265

Trà Bồng: Công bố Quyết định hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện

Đăng ngày: 03/12/2019; 432 lần đọc

Chiều 2-12, Huyện ủy Trà Bồng tổ chức Lễ công bố các Quyết định về việc thí điểm thành lập Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trà Bồng; Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra- Thanh tra huyện Trà Bồng và trao các Quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1619-QĐ/HU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng về thí điểm thành lập Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trà Bồng trên cơ sở hợp nhất Ban tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; Quyết định số 1620-QĐ/HU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng thí điểm thành lập Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Trà Bồng trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

 

Các cơ quan này đều trực thuộc Huyện ủy Trà Bồng, là cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy, đồng thời là cơ quan chuyên môn của UBND huyện Trà Bồng.

 

Về tổ chức bộ máy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trà Bồng gồm 11 biên chế; 01 cấp trưởng và 4 cấp phó. Đến cuối năm 2020, biên chế của cơ quan là 11 viên chế; 01 cấp trưởng, 2 cấp phó.

 

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Trà Bồng gồm 8 biên chế; 01 cấp trưởng và 3 cấp phó. Đến cuối năm 2020, biên chế của cơ quan là 8 viên chế; 01 cấp trưởng, 2 cấp phó.

 

Cũng tại buổi lễ, Huyện ủy Trà Bồng đã trao các Quyết định phân công công tác và Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối vơí các đồng chí Trưởng, Phó của các cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện  và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra- Thanh tra huyện.

Nhị Phương – Vi​ệt Cường


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích