English Thứ Năm, 22-03-2018, 11:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69904044
Đang online: 172

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng kết thi đua Cụm Miền núi - Hải đảo năm 2017

Đăng ngày: 29/11/2017; 655 lần đọc

Chiều 28-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Liên đoàn Lao động các huyện Miền núi – Hải đảo năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Miền núi – Hải đảo gồm các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Lý Sơn. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong Cụm Miền núi - Hải đảo đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tình hình việc làm, đời sống CNVCLĐ có phần được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân của CNVCLĐ trong Cụm khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Trong năm 2017, Liên đoàn Lao động trong Cụm Miền núi – Hải đảo đã vận động CNVCLD đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đến nay đã huy động được số tiền gần 180 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 02 nhà và xây mới 08 nhà với tổng số tiền 360 triệu đồng; phối hợp với cơ quan, ban ngành tổ chức mở các lớp học tập quán triệt Nghị quyết TW Đảng Khóa XII, Nghị quyết của Tỉnh ủy,… thu hút đông đảo CNVCLĐ tham dự. Ngoài ra, còn vận động CNVCLĐ xây dựng các loại quỹ để kịp thời giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động đi thăm quan, du lịch, học tập kinh nghiệm trong các dịp lễ, tết, nghĩ hè,…

 

Trong thời gian tới, Cụm Liên đoàn Lao động các huyện Miền núi – Hải đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động Nữ công; tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn,…

 V.Nhẫ​n​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành đơn vị liên quan t​ổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư dự án khu Resort, khách sạn và thương mại tại Âu tàu phía Tây đảo Lý Sơn do Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đề xuất; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và hiệp hội có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh