English Thứ Tư, 24-10-2018, 11:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 81125528
Đang online: 154

Tổng kết thi đua Cụm Miền núi - Hải đảo năm 2017

Đăng ngày: 29/11/2017; 743 lần đọc

Chiều 28-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Liên đoàn Lao động các huyện Miền núi – Hải đảo năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Miền núi – Hải đảo gồm các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Lý Sơn. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong Cụm Miền núi - Hải đảo đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tình hình việc làm, đời sống CNVCLĐ có phần được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân của CNVCLĐ trong Cụm khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Trong năm 2017, Liên đoàn Lao động trong Cụm Miền núi – Hải đảo đã vận động CNVCLD đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đến nay đã huy động được số tiền gần 180 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 02 nhà và xây mới 08 nhà với tổng số tiền 360 triệu đồng; phối hợp với cơ quan, ban ngành tổ chức mở các lớp học tập quán triệt Nghị quyết TW Đảng Khóa XII, Nghị quyết của Tỉnh ủy,… thu hút đông đảo CNVCLĐ tham dự. Ngoài ra, còn vận động CNVCLĐ xây dựng các loại quỹ để kịp thời giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động đi thăm quan, du lịch, học tập kinh nghiệm trong các dịp lễ, tết, nghĩ hè,…

 

Trong thời gian tới, Cụm Liên đoàn Lao động các huyện Miền núi – Hải đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động Nữ công; tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn,…

 V.Nhẫ​n​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Báo cáo số 757/BC-BGDĐT ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tình hình thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trường học.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định số 3963/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

 ​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích