English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479936
Đang online: 103

Tổng kết thi đua Cụm Miền núi - Hải đảo năm 2017

Đăng ngày: 29/11/2017; 706 lần đọc

Chiều 28-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Liên đoàn Lao động các huyện Miền núi – Hải đảo năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động Miền núi – Hải đảo gồm các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Lý Sơn. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong Cụm Miền núi - Hải đảo đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tình hình việc làm, đời sống CNVCLĐ có phần được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân của CNVCLĐ trong Cụm khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Trong năm 2017, Liên đoàn Lao động trong Cụm Miền núi – Hải đảo đã vận động CNVCLD đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đến nay đã huy động được số tiền gần 180 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 02 nhà và xây mới 08 nhà với tổng số tiền 360 triệu đồng; phối hợp với cơ quan, ban ngành tổ chức mở các lớp học tập quán triệt Nghị quyết TW Đảng Khóa XII, Nghị quyết của Tỉnh ủy,… thu hút đông đảo CNVCLĐ tham dự. Ngoài ra, còn vận động CNVCLĐ xây dựng các loại quỹ để kịp thời giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động đi thăm quan, du lịch, học tập kinh nghiệm trong các dịp lễ, tết, nghĩ hè,…

 

Trong thời gian tới, Cụm Liên đoàn Lao động các huyện Miền núi – Hải đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động Nữ công; tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn,…

 V.Nhẫ​n​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích