English Thứ Bảy, 20-10-2018, 08:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80887659
Đang online: 143
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tổng kết công tác tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội

Đăng ngày: 07/12/2017; 206 lần đọc
Lãnh đạo Sở trao giải cho thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ

Chiều 06-12, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết công tác tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội và tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho học sinh phổ thông năm 2017.

Sau 2 tháng phát động, Sở Giáo dục và Đào ​tạo đã nhận được 153 bài dự thi của thí sinh đến từ 30/36 trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi vẽ tranh cổ động phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội với chủ đề “Tuổi trẻ học đường phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội”. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện nhận thức bản thân của các thí sinh đối với các tệ nạn xã hội. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 68 giải cá nhân, gồm 3 giải nhất, 10 giải nhì,  20 giải ba và 35 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 15 giải tập thể, gồm 3 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba và 2 giải khuyến khích.

 

Đối với cuộc thi Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ cho học sinh cấp THCS, Ban tổ chức cũng nhận được 701 bài dự thi từ các Phòng GD&ĐT. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 98 giải cá nhân, trong đó có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 20 giải ba và 69 giải khuyến khích. Ngoài ra, có 8 đơn vị nhận giải tập thể, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

 

Các Hội thi, cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh ở các trường học trong toàn tỉnh, nâng cao nhận thức các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, về phòng, chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, tạo điều kiện để các em học sinh biểu hiện thái độ, nhận thức của bản thân đối với xây dựng phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

 

                                                                                   Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích