English Thứ Bảy, 23-06-2018, 05:14 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74148769
Đang online: 66
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017

Đăng ngày: 03/01/2018; 537 lần đọc

Sáng 03-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2017, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì hội nghị.

Năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 333.604 triệu đồng, kết quả giải ngân đạt tỷ lệ 50,64%. Trong  đó, vốn đầu tư phát triển 148.390/225.473 triệu đồng, tỷ lệ 65,8%; vốn sự nghiệp 23.514/108.131 triệu đồng, tỷ lệ 21,7%.

 

Kết quả, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,9% (đầu năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh 13,06% đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 11,16%) đạt 102,7% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, 06 huyện miền núi giảm từ 41,93% xuống còn 36,9%, giảm 4,96%, đạt 89,5% so với kế hoạch đề ra; có 02 xã và 02 thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 302 người được đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, đạt 131,3%, có 145 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt 109% kế hoạch.

 

20% xã nghèo có điểm thông tin truyền thông cổ động ngoài trời; 100% cán bộ xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 70 hộ nghèo DTTS được hỗ trợ phương tiện nghe – nhìn, đạt 140% kế hoạch,…

 

Bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện giải ngân tổng nguồn các dự án thuộc chương trình vẫn còn chậm; Công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các hợp phần của Chương trình chưa được thực hiện thường xuyên, thực hiện mang tính hình thức, chưa đúng chức năng và nhiệm vụ Ban giám sát cộng đồng tại địa phương.

 

Số hộ nghèo vay vốn tín dụng để xây dựng nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg còn thấp, không đạt kế hoạch đề ra; một số bộ phận hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

 

Năm 2018, tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 1.489.547 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 317.019 triệu đồng và kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo chung là 1.172.528 triệu đồng.

nb6-03012018.jpg

Để tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, Phó Chủ tịch Phạm Trường Thọ đề nghị các sở, ban ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo nói chung và người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

 

Tiếp tục thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án giảm nghèo; đối với các dự án chưa hoàn thành trong năm 2017, cần tập trung hoàn thành trong tháng 01/2018. Đối với hợp phần phát triển sản xuất, khi triển khai cần lưu ý, đối với các cây, con giống thực hiện không hiệu quả từ những năm trước tuyệt đối không được hỗ trợ thêm; cần tập trung vào các giống cây để người dân hưởng thụ được trong nhiều năm, có thu nhập ổn định như: Giống cây ăn quả, cây dược liệu, quế, chè, cây mây, sa nhân; con giống như: gia súc,… Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ sản xuất, cần lựa chọn đối tượng phù hợp như: có sức khỏe tốt, có đất sản xuất, chuồng trại, thức ăn, khi hỗ trợ cần lưu ý thời vụ, thời tiết,…

 

Đối với các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo phải mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng miền hoặc xây các mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

 

Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,59%, riêng các huyện miền núi giảm 5,47% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; phấn đấu có 02 xã và 03 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 97,2% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn và theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 84,1% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh,…

 V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích