English Thứ Sáu, 19-01-2018, 04:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67870686
Đang online: 47

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017

Đăng ngày: 03/01/2018; 354 lần đọc

Sáng 03-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2017, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì hội nghị.

Năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 333.604 triệu đồng, kết quả giải ngân đạt tỷ lệ 50,64%. Trong  đó, vốn đầu tư phát triển 148.390/225.473 triệu đồng, tỷ lệ 65,8%; vốn sự nghiệp 23.514/108.131 triệu đồng, tỷ lệ 21,7%.

 

Kết quả, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,9% (đầu năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh 13,06% đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 11,16%) đạt 102,7% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, 06 huyện miền núi giảm từ 41,93% xuống còn 36,9%, giảm 4,96%, đạt 89,5% so với kế hoạch đề ra; có 02 xã và 02 thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 302 người được đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, đạt 131,3%, có 145 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt 109% kế hoạch.

 

20% xã nghèo có điểm thông tin truyền thông cổ động ngoài trời; 100% cán bộ xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 70 hộ nghèo DTTS được hỗ trợ phương tiện nghe – nhìn, đạt 140% kế hoạch,…

 

Bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ thực hiện giải ngân tổng nguồn các dự án thuộc chương trình vẫn còn chậm; Công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các hợp phần của Chương trình chưa được thực hiện thường xuyên, thực hiện mang tính hình thức, chưa đúng chức năng và nhiệm vụ Ban giám sát cộng đồng tại địa phương.

 

Số hộ nghèo vay vốn tín dụng để xây dựng nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg còn thấp, không đạt kế hoạch đề ra; một số bộ phận hộ nghèo còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

 

Năm 2018, tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 1.489.547 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 317.019 triệu đồng và kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo chung là 1.172.528 triệu đồng.

nb6-03012018.jpg

Để tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, Phó Chủ tịch Phạm Trường Thọ đề nghị các sở, ban ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo nói chung và người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

 

Tiếp tục thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án giảm nghèo; đối với các dự án chưa hoàn thành trong năm 2017, cần tập trung hoàn thành trong tháng 01/2018. Đối với hợp phần phát triển sản xuất, khi triển khai cần lưu ý, đối với các cây, con giống thực hiện không hiệu quả từ những năm trước tuyệt đối không được hỗ trợ thêm; cần tập trung vào các giống cây để người dân hưởng thụ được trong nhiều năm, có thu nhập ổn định như: Giống cây ăn quả, cây dược liệu, quế, chè, cây mây, sa nhân; con giống như: gia súc,… Đặc biệt, trong quá trình hỗ trợ sản xuất, cần lựa chọn đối tượng phù hợp như: có sức khỏe tốt, có đất sản xuất, chuồng trại, thức ăn, khi hỗ trợ cần lưu ý thời vụ, thời tiết,…

 

Đối với các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo phải mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng miền hoặc xây các mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

 

Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,59%, riêng các huyện miền núi giảm 5,47% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020; phấn đấu có 02 xã và 03 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 97,2% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn và theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 84,1% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh,…

 V.Nhẫn​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê h​iện trạng đội ngũ giáo viên hiện có; tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học và tổng hợp nhu cầu về giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết (nếu có) nội dung phản ánh tại bài báo: Chỉnh rồi, vẫn “rối”” của Báo Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh