English Thứ Hai, 21-08-2017, 11:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62418607
Đang online: 146

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Đăng ngày: 11/08/2017; 191 lần đọc
Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì hội nghị
Chiều 11-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì hội nghị. 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 năm thi hành Luật Thanh tra, UBND tỉnh đã triển khai quán triệt, chỉ đạo thi hành nghiêm túc, kịp thời Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành đầy đủ các văn bản quy định về công tác thanh tra thuộc thẩm quyền.

 

Trong 6 năm qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 11.803 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, có 514 cuộc thanh tra hành chính và 11.289 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng và 5.834,41 ha đất cùng nhiều sai phạm khác. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 110,6 tỷ đồng và 5.626,94 ha đất, kiến nghị xử lý khác trên 69,6 tỷ đồng và 207,47 ha đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 18 vụ 26 đối tượng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 39,4 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác.

 

Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt. Trong 6 năm, các cơ quan thanh tra nhà nước đã đôn đốc việc thực hiện 299 kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 51,7 tỷ đồng và 795,82 ha đất.

 

Thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra được kiện toàn; các cơ quan Thanh tra có chủ động hơn trong công tác; nhiều Chánh Thanh tra đã chủ động ban hành quyết định thanh tra, kết luận và xử lý theo thẩm quyền; các quyết định, kết luận của cơ quan thanh tra cơ bản được đối tượng có nghĩa vụ chấp hành; lực lượng công chức ngành thanh tra thường xuyên được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và có bước phát triển nhất định.

 

Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh còn xảy ra chồng chéo, trùng lắp. Ngành Thanh tra chưa chủ động, chưa mạnh dạn, thiếu kỹ năng phát hiện dấu hiệu vi phạm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc chủ động quyết định thanh tra. Việc ban hành kế luận thanh tra vẫn còn chậm; một số kết luận thanh tra chưa xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, xử lý các sai phạm, có vụ, có việc chưa đủ nghiêm khắc hoặc không có tính khả thi, nhất là áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra chuyên ngành;…

 pl1182017hn01.jpg

Trong thời gian tới, tỉnh kiến nghị Chính phủ nên ban hành ngay Nghị định về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nói riêng và các chủ thể tham gia trong nền kinh tế để phân định rõ ràng giữa kiểm tra và thanh tra; phân cấp rõ ràng cho mỗi cấp chính quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; quy định rõ về quy trình thủ tục thanh tra, kiểm tra liên ngành. Đồng thời, Chính phủ nên sửa đổi các Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cho đồng bộ, tương thích với Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên; quy định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật đối với một số loại hành vi vi phạm như: Cố ý làm trái gây ra thiệt hại; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng về công tác cán bộ,…. lên trên 24 tháng vì đây là những hành vi vi phạm ẩn, bị che giấu, qua thanh tra, kiểm tra mới được phát hiện;…

 

Bên cạnh đó, ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thanh tra để xử lý các hành vi chống đối, cản trở hoạt động thanh tra; hành vi không thực hiện kết luận thanh tra để có hành lang cưỡng chế thu hồi tài sản nhà nước. Ban hành Nghị định về việc trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thủ trưởng cơ quan Thanh tra trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; đẩy mạnh công khai kết luận thanh tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra,…

 

T.Diễm

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh