English Thứ Tư, 21-02-2018, 04:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68931201
Đang online: 67

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Đăng ngày: 11/08/2017; 227 lần đọc
Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì hội nghị
Chiều 11-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì hội nghị. 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 năm thi hành Luật Thanh tra, UBND tỉnh đã triển khai quán triệt, chỉ đạo thi hành nghiêm túc, kịp thời Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành đầy đủ các văn bản quy định về công tác thanh tra thuộc thẩm quyền.

 

Trong 6 năm qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 11.803 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, có 514 cuộc thanh tra hành chính và 11.289 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng và 5.834,41 ha đất cùng nhiều sai phạm khác. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 110,6 tỷ đồng và 5.626,94 ha đất, kiến nghị xử lý khác trên 69,6 tỷ đồng và 207,47 ha đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 18 vụ 26 đối tượng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 39,4 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác.

 

Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt. Trong 6 năm, các cơ quan thanh tra nhà nước đã đôn đốc việc thực hiện 299 kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 51,7 tỷ đồng và 795,82 ha đất.

 

Thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra được kiện toàn; các cơ quan Thanh tra có chủ động hơn trong công tác; nhiều Chánh Thanh tra đã chủ động ban hành quyết định thanh tra, kết luận và xử lý theo thẩm quyền; các quyết định, kết luận của cơ quan thanh tra cơ bản được đối tượng có nghĩa vụ chấp hành; lực lượng công chức ngành thanh tra thường xuyên được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và có bước phát triển nhất định.

 

Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh còn xảy ra chồng chéo, trùng lắp. Ngành Thanh tra chưa chủ động, chưa mạnh dạn, thiếu kỹ năng phát hiện dấu hiệu vi phạm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc chủ động quyết định thanh tra. Việc ban hành kế luận thanh tra vẫn còn chậm; một số kết luận thanh tra chưa xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, xử lý các sai phạm, có vụ, có việc chưa đủ nghiêm khắc hoặc không có tính khả thi, nhất là áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra chuyên ngành;…

 pl1182017hn01.jpg

Trong thời gian tới, tỉnh kiến nghị Chính phủ nên ban hành ngay Nghị định về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nói riêng và các chủ thể tham gia trong nền kinh tế để phân định rõ ràng giữa kiểm tra và thanh tra; phân cấp rõ ràng cho mỗi cấp chính quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; quy định rõ về quy trình thủ tục thanh tra, kiểm tra liên ngành. Đồng thời, Chính phủ nên sửa đổi các Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cho đồng bộ, tương thích với Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên; quy định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật đối với một số loại hành vi vi phạm như: Cố ý làm trái gây ra thiệt hại; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng về công tác cán bộ,…. lên trên 24 tháng vì đây là những hành vi vi phạm ẩn, bị che giấu, qua thanh tra, kiểm tra mới được phát hiện;…

 

Bên cạnh đó, ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thanh tra để xử lý các hành vi chống đối, cản trở hoạt động thanh tra; hành vi không thực hiện kết luận thanh tra để có hành lang cưỡng chế thu hồi tài sản nhà nước. Ban hành Nghị định về việc trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thủ trưởng cơ quan Thanh tra trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; đẩy mạnh công khai kết luận thanh tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra,…

 

T.Diễm

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh