English Thứ Sáu, 20-07-2018, 13:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75706187
Đang online: 141
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Đăng ngày: 11/08/2017; 293 lần đọc
Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì hội nghị
Chiều 11-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình chủ trì hội nghị. 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 năm thi hành Luật Thanh tra, UBND tỉnh đã triển khai quán triệt, chỉ đạo thi hành nghiêm túc, kịp thời Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành đầy đủ các văn bản quy định về công tác thanh tra thuộc thẩm quyền.

 

Trong 6 năm qua, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 11.803 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, có 514 cuộc thanh tra hành chính và 11.289 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng và 5.834,41 ha đất cùng nhiều sai phạm khác. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 110,6 tỷ đồng và 5.626,94 ha đất, kiến nghị xử lý khác trên 69,6 tỷ đồng và 207,47 ha đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 18 vụ 26 đối tượng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 39,4 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp xử lý vi phạm khác.

 

Cùng với đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt. Trong 6 năm, các cơ quan thanh tra nhà nước đã đôn đốc việc thực hiện 299 kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 51,7 tỷ đồng và 795,82 ha đất.

 

Thực hiện các quy định của Luật Thanh tra, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra được kiện toàn; các cơ quan Thanh tra có chủ động hơn trong công tác; nhiều Chánh Thanh tra đã chủ động ban hành quyết định thanh tra, kết luận và xử lý theo thẩm quyền; các quyết định, kết luận của cơ quan thanh tra cơ bản được đối tượng có nghĩa vụ chấp hành; lực lượng công chức ngành thanh tra thường xuyên được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và có bước phát triển nhất định.

 

Tuy nhiên, hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh còn xảy ra chồng chéo, trùng lắp. Ngành Thanh tra chưa chủ động, chưa mạnh dạn, thiếu kỹ năng phát hiện dấu hiệu vi phạm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc chủ động quyết định thanh tra. Việc ban hành kế luận thanh tra vẫn còn chậm; một số kết luận thanh tra chưa xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị, xử lý các sai phạm, có vụ, có việc chưa đủ nghiêm khắc hoặc không có tính khả thi, nhất là áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan thanh tra chuyên ngành;…

 pl1182017hn01.jpg

Trong thời gian tới, tỉnh kiến nghị Chính phủ nên ban hành ngay Nghị định về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nói riêng và các chủ thể tham gia trong nền kinh tế để phân định rõ ràng giữa kiểm tra và thanh tra; phân cấp rõ ràng cho mỗi cấp chính quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; quy định rõ về quy trình thủ tục thanh tra, kiểm tra liên ngành. Đồng thời, Chính phủ nên sửa đổi các Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cho đồng bộ, tương thích với Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên; quy định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật đối với một số loại hành vi vi phạm như: Cố ý làm trái gây ra thiệt hại; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng về công tác cán bộ,…. lên trên 24 tháng vì đây là những hành vi vi phạm ẩn, bị che giấu, qua thanh tra, kiểm tra mới được phát hiện;…

 

Bên cạnh đó, ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thanh tra để xử lý các hành vi chống đối, cản trở hoạt động thanh tra; hành vi không thực hiện kết luận thanh tra để có hành lang cưỡng chế thu hồi tài sản nhà nước. Ban hành Nghị định về việc trưng cầu giám định trong hoạt động thanh tra. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thủ trưởng cơ quan Thanh tra trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; đẩy mạnh công khai kết luận thanh tra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra,…

 

T.Diễm

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích